راندولا پارک

پارکی سرپوشیده با محوریت شکلات، حاصل تلاش تیم نوآور و کارآفرین راندولا است. هدف این مجموعه ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان و تمامی اعضای خانواده شما می باشد. هیچ نمونه ای مشابه به این پارک، با تم کشلاتی در کشور و یا حتی در دیگر کشورهای خاورمیانه موجود نیست.

پارکی سرپوشیده با محوریت شکلات، حاصل تلاش تیم نوآور و کارآفرین راندولا است. هدف این مجموعه ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان و تمامی اعضای خانواده شما می باشد. هیچ نمونه ای مشابه به این پارک، با تم کشلاتی در کشور و یا حتی در دیگر کشورهای خاورمیانه موجود نیست.

پارک شکلاتی راندولا به شیوه ای طراحی شده که به کودکان حس ورود به کارخانه شکلات سازی را القا کند. کلیه بازی ها و سرگرمی های این مجموعه به صورت حرکتی طراحی شده و فرزند دلبند شما ساعاتی بدور از هرگونه فضای یارانه ای به فعالیت فیزیکی خواهد پرداخت.

پارک شکلاتی راندولا به شیوه ای طراحی شده که به کودکان حس ورود به کارخانه شکلات سازی را القا کند. کلیه بازی ها و سرگرمی های این مجموعه به صورت حرکتی طراحی شده و فرزند دلبند شما ساعاتی بدور از هرگونه فضای یارانه ای به فعالیت فیزیکی خواهد پرداخت.

خدمات راندولا پارک

گالری تصاویر راندولا پارک

ثبت تصاویری خاطره انگیز از کودکان به همراه گریم مخصوص

سالن تولد راندولا پارک

امکان برگزاری تولد برای کودکان با دیزاین و پذیرایی سفارشی

گالری تصاویر راندولا پارک

ثبت تصاویری خاطره انگیز از کودکان به همراه گریم مخصوص

سالن تولد راندولا پارک

امکان برگزاری تولد برای کودکان با دیزاین و پذیرایی سفارشی

گالری تصاویر راندولا پارک

سالن تولد راندولا پارک

بازی های پارک شکلاتی راندولا

پارک شکلاتی با جوایز و هدایای شکلاتی

بازی های پارک شکلاتی راندولا

پارک شکلاتی با جوایز و هدایای شکلاتی

بازی های پارک شکلاتی راندولا